Copywriters

Alles valt of staat met een goede communicatie. Wie een bericht wil overbrengen doet er dan ook goed aan om dit over te laten aan een copywriter. Een copywriter is gespecialiseerd in het schrijven van teksten voor allerlei verschillende opdrachtgevers. Wat men doet is het verwoorden van de gedachte van de opdrachtgever in een leesbare tekst.

Deze tekst wordt veelal gebruikt voor promotionele doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een tekst die verwijst naar een website. Daarnaast werken copywriters voor bloggers.

De copywriter beschikt doorgaans over en heel brede algemene kennis, en daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zogeheten bronteksten voor de werkzaamheden. Dat zijn tekstbestanden met wetenschappelijke waarde die de informatie verstrekken welke vervolgens onder woorden wordt gebracht.

Een blog met een missie

Bloggers zijn mensen die hun geld verdienen met het publiceren van teksten, er zijn echter ook een tal van vrijwilligers actief. Denk bijvoorbeeld aan een tekst over een onderwerp wat een bepaalde doelgroep aanspreekt. Niet elke blogger is echter in staat om al zijn teksten zelf te schrijven. Wanneer er zodanig veel opdrachten binnen komen dat de blogger deze moet gaan afwijzen wordt er gebruik gemaakt van copywriters. De copywriter werkt in dat geval volgens het gedachtengoed van de opdrachtgever. Het product wat de blogger probeert te promoten onder zijn lezers wordt goed onder woorden gebracht zodat de blogger sneller inkomsten kan genereren.

Hoe schrijven wordt betaald

Copywriters kunnen op verschillende manieren werken. Er zijn copywriters die werken op uurloon. Dat gebeurt vooral wanneer er grote opdrachten zijn waar de copywriter niet bepaald een tarief per woord aan kan koppelen. Hij berekent dan een uurloon voor bijvoorbeeld het schrijven van teksten, en er wordt een ander uurloon berekend wanneer er vertaalwerkzaamheden worden verricht. Wanneer het gaat om werkzaamheden die op basis van een aantal woorden worden uitgevoerd wordt een tarief per woord gehanteerd.